Khôi phục mật khẩu


Bạn quên mật khẩu để đăng nhập vào HelloChao.vn!?!?!?!? Hãy thực hiện các thao tác sau để khôi phục lại nhé. wink

  • Bước 1: Truy cập www.hellochao.vn → vào Đăng nhập → bấm vào dòng 

  • Bước 2: Chọn vào một trong các lý do cần trợ giúp đăng nhập → Nhập EmailMã bảo mật → bầm vào nút 


  • Bước 3: Hệ thống yêu cầu nhập Mã xác thực, hãy để nguyên màn hình trang HelloChao và mở 1 cửa sổ (tab) mới để mở hộp mail của bạn → Sao chép (copy) dãy mã được HelloChao gửi trong mail.

cool Lưu ý: Bạn nên copy dãy mã để chính xác 100% cho các kí tự. Khi muốn copy, hãy tô đen dãy mã ấy (đừng để dư khoảng trắng ở đầu hoặc cuối dãy số).

  • Bước 4: Dán (Paste) dãy mã vừa sao chép (Copy) vào khung yêu cầu trên HelloChao → Bấm vào nút 

  • Bước 5: Nhập Mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới lần nữa → Bấm nút Gửi yêu cầu

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:

Như vậy, chúng ta đã hoàn tất tiến trình khôi phục mật khẩu cho tài khoản trên HelloChao. Các bạn chỉ cần quay về trang chủ và đăng nhập trở lại với email của bạn và mật khẩu vừa khôi phục là có thể đăng nhập tài khoản bình thường.

Tuyền

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

Bài viết liên quan:

Các lớp học hay trên mạng: