Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả của thầy Phạm Việt Thắng


Để có thể giao tiếp tốt, các bạn cần thực hành đúng phương pháp của chương trình. Dưới đây là các video chia sẻ phương pháp học hiệu quả của thầy Phạm Việt Thắng mà các bạn không thể bỏ qua khi bắt đầu tham gia vào chương trình học cùng HelloChao.
 
 
Phương pháp luyện nghe nói phản xạ giúp giao tiếp tiếng Anh lưu loát
Hướng dẫn luyện nghe nói phản xạ và tự tạo ra môi trường thực thực hành giao tiếp phản xạ hàng ngày để giao tiếp tiếng Anh lưu loát như người bản xứ của thầy Phạm Việt Thắng.
Luyện phát âm tiếng Anh theo phương pháp đọc tách ghép âm
Hướng dẫn luyện phát âm tiếng Anh theo phương pháp đọc tách ghép âm, giúp sửa cách phát âm tiếng Anh giọng bản xứ dễ dàng và nhanh chóng của thầy Phạm Việt Thắng.
Cách luyện cấu trúc và câu giúp giao tiếp tiếng Anh tự nhiên, lưu loát
Luyện cấu trúc và câu để giao tiếp tiếng Anh lưu loát và tự nhiên như người bản xứ của thầy Phạm Việt Thắng.
Thi Oral Phản Xạ - Thi đậu là giao tiếp tiếng Anh lưu loát!
Chương trình thi Oral Phản Xạ duy nhất trên thế giới - chỉ cần thi đậu là có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

 
Chúc các bạn học tốt! :)
 
 

Tuyền

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

Bài viết liên quan:

Các lớp học hay trên mạng: