CÁCH HỌC LỚP SAY IT NATURALLY


AI PHÙ HỢP VỚI LỚP HỌC NÀY:

  • Muốn nắm lại căn bản giao tiếp tiếng Anh.
  • Học để giao tiếp thông dụng, các tình huống thực tế.
  • Tìm hiểu thêm về các yếu tố văn hóa trong giao tiếp hàng ngày.

ĐI ĐẾN LỚP TIẾNG ANH SAY IT NATURALLY

Đức Vân

Bài viết liên quan:

Các lớp học hay trên mạng: