THANH TOÁN TẠI CỬA HÀNG TIỆN LỢI liên kết Payoo


Hình thức thanh toán này phù hợp với:

+ Những ai không dùng thẻ ngân hàng/muốn thanh toán bằng tiền mặt.

+ Ở gần cửa hàng tiện lợi (có liên kết Payoo).

LINK TRA CỨU CỬA HÀNG GẦN NHÀ: https://payoo.vn/mapv2/public/index.php?verify=true 

VIDEO HƯỚNG DẪN:

Lưu ý: Mã số thanh toán trong video chỉ là mô phỏng. Bạn được cấp 1 mã khác khi thao tác thanh toán.

Quay trở lại HelloChao

Đức Vân

Bài viết liên quan:

Các lớp học hay trên mạng: