HỖ TRỢ TỪ XA BẰNG ULTRA VIEWER 6.0


HelloChao sẽ vào trực tiếp máy tính của bạn để kiểm tra và khắc phục cho bạn. Bạn chỉ cần thao tác các bước đơn giản sau:

1. Bấm vào link để download phần mềm: http://ultraviewer.net/vi/UltraViewer_setup_6.0_vi.exe

2. Sau khi download, mở phần mềm lên, chạy install hay run để đồng ý cài đặt. 

3. Bạn cung cấp ID của bạn, Mật khẩu hiển thị trong phần mềm cho nhân viên hỗ trợ HelloChao để vào hỗ trợ cho bạn. 

Đức Vân

Bài viết liên quan:

Các lớp học hay trên mạng: