Cài đặt và chạy Teamviewer - Hỗ trợ từ xa


Để chạy chương trình Teamviewer - Hỗ trợ từ xa, bạn cần cài đặt chương trình này như sau:

 

  • Bước 1: Bấm vào icon  để tải về Team Viewer Quick Support.
  • Bước 2: Nhấp đúp chuột vào file TeamViewerQS_vi.exe vừa tải về.

  • Bước 3:  Sau khi mở file TeamViewerQS_vi.exe. Phần mềm sẽ cung cấp ID của bạnMật khẩu, bạn gửi cho người hỗ trợ các thông số ấy. Như vậy là xong.

Tuyền

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

Bài viết liên quan:

Các lớp học hay trên mạng: