CÁCH XEM NGÀY SỬ DỤNG TRÊN HELLOCHAO


Ngày sử dụng được tính từ khi bạn thanh toán thành công để học 1 lớp nào đó trên Hellochao và sẽ bị trừ dần theo ngày thường (chứ không tính theo ngày học).

Ví dụ: Bạn thanh toán thành công và có 360 ngày sử dụng lớp Tiếng Anh cho người mất Căn Bản, thì đúng 360 ngày sau (tính theo lịch) dù bạn có học hay không, cũng sẽ hết hạn sử dụng, nên bạn cần học chăm, học đều mỗi ngày để không lãng phí số ngày bị trừ dần này.

CÁCH XEM

1 Vào trang Hellochao.vn

2. Tiếp theo là Đăng Nhập tài khoản học đã thanh toán của bạn bằng 1 trong 2 cách dưới đây

 3. Vào một ngày học bất kỳ với lớp bạn đang học để xem ngày sử dụng lớp đó.

4. Xem số ngày sử dụng còn lại của bạn ở đây (bên phải màn hình)

Bấm VÀO ĐÂY để quay trở lại Hellochao.vn

Đức Vân

Bài viết liên quan: