CÁCH VÀO HỌC “TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRẺ EM”


(Đối với thành viên thanh toán trước ngày 01/03/2017)

1. Vào trang chủ HelloChao.com và cuộn nhẹ chuột để ĐĂNG NHẬP


2. Điền thông tin đăng nhập bằng 1 trong 2 cách.

3. Cuộn nhẹ chuột sẽ thấy “Lớp học của tôi” và bấm chọn vào đó.


4. Xuất hiện khung “CÁC LỚP ĐANG HỌC”, chọn “TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRẺ EM” và chọn “Đi đến lớp học


5. Xuất hiện khung chọn lớp học và chọn ngày mới nhất để học.


Lưu ý: Bạn hãy nhấn CHỌN NGÀY HỌC và mở đúng bài học tiếp theo bài cũ đã học trước đó.

6. Bắt đầu bài học của bạn.


Chúc bạn học tốt cùng HelloChao !

Đức Vân

Bài viết liên quan:

Các lớp học hay trên mạng: