CÁCH THAY ĐỔI EMAIL HOẶC MẬT KHẨU TRÊN HELLOCHAO


Lưu ý:

Email thay thế cho email cũ là email chưa từng đăng kí thành viên hay đăng kí học trên Hellochao.

CÁCH THAY ĐỔI EMAIL

  1. Vào trang Hellochao.vn và đăng nhập tài khoản đã từng đăng ký trên Hellochao.vn

 

  1. Rê đến nickname (tên hiển thị màu xanh) của bạn và bấm chọn Sửa profile

  1. Xuất hiện bảng thông tin: Thông tin cơ bản, Riêng tư, Thay đổi Email, Thay đổi mật khẩu. Bấm chọn Thay đổi Email, điền các thông tin như bảng dưới rồi bấm lưu thay đổi là xong.

 

CÁCH THAY ĐỔI MẬT KHẨU

  1. Vào trang Hellochao.vn và đăng nhập tài khoản đã từng đăng ký trên Hellochao.vn

  1. Rê đến nickname  của bạn và bấm chọn Sửa profile

  1. Xuất hiện bảng thông tin: Thông tin cơ bản, Riêng tư, Thay đổi Email, Thay đổi mật khẩu. Bấm chọn Thay đổi mật khẩu, điền các thông tin như bảng dưới rồi bấm lưu thay đổi là xong.

Chú ý: Mật khẩu mới phải từ 6 ký tự trở lên, có thể bao gồm chữ, số hay các kí tự đặc biệt tùy ý bạn.

Vui lòng bấm VÀO ĐÂY để trở lại trang HELLOCHAO.VN

Đức Vân

Bài viết liên quan:

Các lớp học hay trên mạng: