CÁCH NGHE ÂM THANH BÀI HỌC TRÊN IPAD, IPHONE (hệ điều hành IOS)


LỚP GIAO TIẾP TRẺ EM VÀ LỚP GIAO TIẾP 360 CHẠY ĐƯỢC TRÊN ĐIỆN THOẠI (hệ điều hành ANDROID), THI ORAL ỔN.

RIÊNG hệ điều hành IOS: Nghe được âm thanh nếu làm THEO HƯỚNG DẪN như trong hình, CHƯA HỖ TRỢ THI ORAL

QUAY LẠI HELLOCHAO

Đức Vân

Bài viết liên quan:

Các lớp học hay trên mạng: